קצת על המשפחה

Home  /  קצת על המשפחה

יהודה ז”ל ונדרה גיאת עלו מתימן והגיעו לעין כרם בשנת 1949. בבואם לעין כרם התיישבו בעמק התימנים וכמו שאר המשפחות קבלו לפרנסתם שתי עיזים ותרנגולות. אהבתם לבע”ח ולטבע עברה גם לילדיהם וכך כבר דור שלישי של משפחת גיאת מגדל באהבה רבה עיזים.